Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Năm trong lịch khác”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{| class="infobox vevent" style="font-size: 90%; width: 20em; background: white" |+ style="font-size: 135%;" | '''<span class="summary dtstart">{{#ifeq:{{{1}}}|BC|{{…”)
 
{| class="infobox vevent" style="font-size: 90%; width: 20em; background: white"
|+ style="font-size: 135%;" | '''<span class="summary dtstart">{{#ifeq:{{{1}}}|BC|{{PAGENAME}}|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}}}</span> introng otherlịch calendarskhác'''
|-
| [[GregorianLịch calendarGregorian]]
| {{#if:{{{gregcal|}}}|[[{{{gregcal}}}|{{#ifeq:{{{1}}}|BC|{{PAGENAME}}|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}}}]]|{{#ifeq:{{{1}}}|BC|{{PAGENAME}}|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}}}}} <br /> ''<span style="font-family: serif;">{{Roman|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}}}</span>''
|-
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+752 }}
|-
| [[ArmenianLịch calendarArmenia]]
| {{ #ifeq: {{#expr: ({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-550) > 0}} | 1 | {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-551 }} <br /> ԹՎ {{Armenian|{{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-551 }}}} | ''N/A''}}
|-
| [[Lịch Bahá'í calendar]]
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-1844 }} – {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-1843 }}
|-
| [[BengaliLịch calendarBengal]]
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-593}}
|-
| [[BerberLịch calendarBerber]]
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+950}}
|-
| [[BuddhistPhật calendarlịch]]
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+544 }}
|-
| [[Lịch Myanma truyền thống|Lịch Myanma]]
| [[Traditional Burmese calendar|Burmese calendar]]
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-638 }}
|-
| [[ByzantineLịch calendarByzantine]]
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+5508 }} – {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+5509 }}
|-
| [[ChineseÂm calendarlịch]]
| <small>[[Sexagenary cycle|{{Chinese calendar/year name|{{ #expr: ({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 55) mod 60 }}}}]]年{{ #if: {{Chinese calendar/cycle|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} | {{Chinese calendar/month name|{{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}}}}月{{Chinese calendar/day name|{{Chinese calendar/day|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}}}}日 }}</small><br />({{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 2636 }}/{{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 2696 }}{{ #if: {{Chinese calendar/cycle|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} | -{{ #ifexpr: {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} >= 0 | {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} | [[intercalary month|intercalary]] {{#expr:abs {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}}}}}}-{{Chinese calendar/day|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} }})<div style="text-align: center;">''— to —''</div><small>[[Sexagenary cycle|{{Chinese calendar/year name|{{ #expr: ({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 56) mod 60 }}}}]]年{{ #if: {{Chinese calendar/cycle|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} | {{Chinese calendar/month name|{{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}}}}月{{Chinese calendar/day name|{{Chinese calendar/day|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}}}}日 }}</small><br />({{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 2637 }}/{{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 2697 }}{{ #if: {{Chinese calendar/cycle|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} | -{{ #ifexpr: {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} >= 0 | {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} | [[intercalary month|intercalary]] {{#expr:abs {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}}}}}}-{{Chinese calendar/day|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} }})
|-
| [[CopticLịch calendarCoptic]]
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-284}} – {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-283}}
|-
| [[EthiopianLịch calendarEthiopia]]
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-8 }} – {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-7 }}
|-
| [[HebrewLịch calendarDo Thái]]
| [[ {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+3760 }} (Hebrew year) | {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+3760 }} ]] – [[ {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+3761 }} (Hebrew year) | {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+3761 }} ]]
|-
| [[HinduLịch calendarHindu]]s
|
|-
| {{#expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+3101 }} – {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+3102 }}
|-
| [[HoloceneLịch calendarHolocene]]
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+10000 }}
|-
| [[IranianLịch calendarIran]]
| {{ #ifeq: {{#expr: ({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-621) > 0}} | 1 | {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-622 }} – {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-621 }} | {{ #expr: (-1)*({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-622)}} BP – {{ #expr: (-1)*({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-621)}} BP}}
|-
| [[IslamicLịch calendarHồi giáo]]
| {{ #ifeq: {{#expr: ({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-621) > 0}} | 1 | {{ #expr: floor(1.030684*({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-621.5643))}} – {{ #expr: floor(1.030684*({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-620.5643))}} | {{ #expr: ceil(-1.030684*({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-621.5643))}} BH – {{ #expr: ceil(-1.030684*({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-620.5643))}} BH }}
|-
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng