Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Năm trong lịch khác”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
chỉnh thứ tự ngày tháng năm theo tiếng Việt
(chỉnh thứ tự ngày tháng năm theo tiếng Việt)
|+ style="font-size: 135%;" | '''<span class="summary dtstart">{{#ifeq:{{{1}}}|BC|{{PAGENAME}}|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}}}</span> trong lịch khác'''
|-
| [[Lịch GregorianGregory]]
| {{#if:{{{gregcal|}}}|[[{{{gregcal}}}|{{#ifeq:{{{1}}}|BC|{{PAGENAME}}|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}}}]]|{{#ifeq:{{{1}}}|BC|{{PAGENAME}}|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}}}}} <br /> ''<span style="font-family: serif;">{{Roman|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}}}</span>''
|-
|-
| [[Âm lịch]]
| <small>[[SexagenaryNgày cycle|{{Chinese calendar/yearday name|{{Chinese #expr: (calendar/day|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 55) mod 60 |1|1}}}}]]年}} {{ #if: {{Chinese calendar/cycle|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} | tháng {{Chinese calendar/month name|{{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}}}} năm [[{{Chinese calendar/dayyear name|{{Chinese calendar/day|{{JD|#expr: ({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1 + 55) mod 60 }}}}}}日]] }}</small><br />({{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 2636 }}/{{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 2696 }}{{ #if: {{Chinese calendar/cycle|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} | -{{ #ifexpr: {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} >= 0 | {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} | [[intercalary month|intercalary]] {{#expr:abs {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}}}}}}-{{Chinese calendar/day|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} }})<div style="text-align: center;">''— tođến —''</div><small>[[SexagenaryNgày cycle|{{Chinese calendar/yearday name|{{Chinese #expr: (calendar/day|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 56) mod 60 |12|31}}}}]]年}} {{ #if: {{Chinese calendar/cycle|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} | tháng {{Chinese calendar/month name|{{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}}}} năm [[{{Chinese calendar/dayyear name|{{Chinese calendar/day|{{JD|#expr: ({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31 + 56) mod 60 }}}}}}日]] }}</small><br />({{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 2637 }}/{{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 2697 }}{{ #if: {{Chinese calendar/cycle|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} | -{{ #ifexpr: {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} >= 0 | {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} | [[intercalary month|intercalary]] {{#expr:abs {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}}}}}}-{{Chinese calendar/day|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} }})
|-
| [[Lịch Coptic]]
35.527

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng