Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Năm trong lịch khác”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
(chỉnh thứ tự ngày tháng năm theo tiếng Việt)
n
| <small>Ngày {{Chinese calendar/day name|{{Chinese calendar/day|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}}}} {{ #if: {{Chinese calendar/cycle|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} | tháng {{Chinese calendar/month name|{{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}}}} năm [[{{Chinese calendar/year name|{{ #expr: ({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 55) mod 60 }}}}]] }}</small><br />({{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 2636 }}/{{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 2696 }}{{ #if: {{Chinese calendar/cycle|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} | -{{ #ifexpr: {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} >= 0 | {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} | [[intercalary month|intercalary]] {{#expr:abs {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}}}}}}-{{Chinese calendar/day|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|1|1}}}} }})<div style="text-align: center;">''— đến —''</div><small>Ngày {{Chinese calendar/day name|{{Chinese calendar/day|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}}}} {{ #if: {{Chinese calendar/cycle|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} | tháng {{Chinese calendar/month name|{{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}}}} năm [[{{Chinese calendar/year name|{{ #expr: ({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 56) mod 60 }}}}]] }}</small><br />({{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 2637 }}/{{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} + 2697 }}{{ #if: {{Chinese calendar/cycle|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} | -{{ #ifexpr: {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} >= 0 | {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} | [[intercalary month|intercalary]] {{#expr:abs {{Chinese calendar/month|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}}}}}}-{{Chinese calendar/day|{{JD|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|12|31}}}} }})
|-
| [[Lịch CopticCopt]]
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-284}} – {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-283}}
|-
| {{#expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+56}} – {{#expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+57}}
|-
| &nbsp;- ''[[IndianLịch nationalẤn calendarĐộ|Shaka Samvat]]''
| {{ #ifeq: {{#expr: ({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-76) > 0}} | 1 | {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-78 }} – {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-77 }}| ''N/A''}}
|-
| {{ #ifeq: {{#expr: ({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-621) > 0}} | 1 | {{ #expr: floor(1.030684*({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-621.5643))}} – {{ #expr: floor(1.030684*({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-620.5643))}} | {{ #expr: ceil(-1.030684*({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-621.5643))}} BH – {{ #expr: ceil(-1.030684*({{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}-620.5643))}} BH }}
|-
| [[JapaneseLịch calendarNhật Bản]]
| {{Year in other calendars/Japanese
| era = {{Nengo|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}}}
}}
|-
| [[KoreanLịch calendarTriều Tiên]]
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+2333 }}
|-
| [[ThaiDương solarlịch calendarThái]]
| {{ #expr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+543 }}
|-
{{#ifexpr: {{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}>=1970|{{!}} [[UnixGiờ timeUnix]]
{{!}} {{ #expr:({{age in days|1970|01|01|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}|01|01}}*24*60*60)}} &ndash; {{ #expr: ({{age in days|1970|01|01|{{{year|<noinclude>{{CURRENTYEAR}}</noinclude><includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}+1|01|01}}*24*60*60)-1}}
{{!}}-}}
35.527

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng