Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tội phạm có tổ chức”

ct
Không có tóm lược sửa đổi
(ct)
* '''Người thực hành:''' người trực tiếp thực hiện tội phạm.
* '''Người chủ mưu:''' là người cầm đầu, chỉ huy việc phạm tội.
* '''Người dụ giỗdỗ:''' là người lôi kéo người khác phạm tội.
* '''Người giúp sức:''' là người tạo những vật chất để giúp phạm tội.