Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
| Sách = {{Class|Sách|fullcategory=Sách của Wikipedia về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">Đây là một trang [[Wikipedia:Sách|sách]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| Đổi hướng = {{Class|Đổi hướng|fullcategory=Trang đổi hướng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">Đây là một trang [[Wikipedia:Trang đổi hướng|đổi hướng]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| Dự kiến = {{Class|ĐổiDự hướngkiến|fullcategory=Trang dự kiến về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">Bài viết này chứa '''nhiều''' thông tin về một [[Chủ đề:Thời sự|sự kiện đang diễn ra]] hoặc dự kiến ra mắt {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| NA = {{Class|NA|fullcategory=Trang ngoài bài viết về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">Trang này không phải là một bài viết và không cần đánh giá.
| #default = {{Class|unassessed|fullcategory=Chưa đánh giá chất lượng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{

Trình đơn chuyển hướng