Khác biệt giữa các bản “CONCACAF”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
|align=left| {{fb|TRI}} || || || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || '''VB''' || • || • || || || '''1'''
|-
|align=left| {{fb|PAN}} || || || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || '''VB''' || • || • || Q || || '''1'''
|-
! Tổng cộng !! 2 !! 1 !! 1 !! 2 !! 1 !! 1 !! 1 !! 1 !! 2 !! 1 !! 1 !! 2 !! 2 !! 2 !! 2 !! 3 !! 3 !! 4 !! 3 !! 4 !! 1 !! !! 40
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng