Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

Có một số trang, chẳng hạn [[Wikipedia:Chỗ thử|Chỗ thử]], nơi các thành viên mới được khuyến khích sửa đổi, nhưng cần định kỳ 'dọn dẹp'. In addition, putting up/removing {{tl|backlog}}, {{tl|adminbacklog}}, or other uncontroversial tags (not involved in a content dispute) do not count. Quy định ba lần hồi sửa không áp dụng cho các hồi sửa để dọn dẹp các trang này.
 
==EnforcementThi hành==
<!--A [[Wikipedia:Three revert rule enforcement|vote]] passed to give further enforcement power to this rule:-->
<blockquote>IfNếu youbạn violatevi thephạm three-revertquy rule,định afterba yourlần '''fourth'''hồi sửa, sau lần [[Wikipedia:RevertHồi sửa|reverthồi sửa]] inthứ '''tư''' trong vòng 24 hoursgiờ, sysopscác mayquản block you forthể upkhóa tobạn 24trong hours,tối orđa longer24 ingiờ, thehoặc caselâu ofhơn anếu repeattái violationphạm. InTrong thetrường caseshợp wherenhiều multiplebên partiescùng violatevi thephạm rulequy định này, administratorscác quản lý cần đối xử shouldvới treatcác allbên sidesnhư equallynhau.</blockquote>
 
Ngoài ra, quy định này được thi hành bằng cách:
Additionally, this rule is enforced by:
*Giải thích cho những người dùng có thể chưa biết về cách ứng xử tốt tại Wikipedia trong các trường hợp này.
*Educating users who may not be aware of good Wikipedia practice in the matter.
<!-- ai hiểu xin dịch giúp : *Peer pressure and leadership by example.-->
*Khi các trang được bảo vệ do đã xảy ra các cuộc chiến hồi sửa, các quản lý có thể bảo vệ trang tại phiên bản mà những người đã thực hiện quá nhiều lần hồi sửa không thích. Xem [[Wikipedia:Quy định bảo vệ trang|Quy định bảo vệ trang]]. Người quản lý cũng có thể bảo bệ phiên bản hiện tại để giữ thái độ trung lập.
*Where pages are protected due to revert wars, admins may protect pages on the version disliked by those who have engaged in excessive reverts. See [[Wikipedia:Protection policy|protection policy]]. The admin also has the option to protect the current version, thereby maintaining a sense of neutrality.
 
Các vi phạm đối với quy định 3RR có thể được thông báo tại [[Wikipedia:Tin nhắn cho người quản lý]].
Violations of the three-revert policy can be brought to the attention of administrators at the [[Wikipedia:Administrators' noticeboard/3RR|Administrators' 3RR noticeboard]].
 
<!-- cái này có áp dụng ở đây không nhỉ?
Chronic offenders may be subject to rulings by the [[Wikipedia:Arbitration Committee|Arbitration Committee]]. This can also apply to those that try to test the limits of the rule on a regular basis, such as by making fourth reversions just outside the 24-hour time period, or by making ''complex reverts'' which attempt to disguise the restoration of the editor's preferred wording.
-->
 
Các quản lý bị khóa theo quy định này không được tự mở khóa.
Administrators blocked under this provision must not unblock themselves.
 
Quản lý có thể mở khóa tùy ý nếu người vi phạm xin lỗi vì đã vi phạm quy định.
Blocks may be lifted at admin discretion if the infringing editor expresses regret for having broken the rule.
 
===Sự tham gia của người quản lý===
30.122

lần sửa đổi