Khác biệt giữa các bản “Kiến trúc Universal”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hiện tại thiết kế này chưa có bản ngôn ngữ mô tả phần cứng và cũng chưa có phiên bản hiện thực.
== Kiến trúc ==
=== Chuơng trình ===
Không gian địa chỉ bộ nhớ là không gian tuyến tính, nghĩa là các dãy địa chỉ liên tục 128 bit địa chỉ cho mỗi byte bộ nhớ. Do đó UA có thể có lên đến 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 bytes. Vì địa chỉ khác lớn cho một chuơng trình trong bộ nhớ, nên không gian này được chia ra thành đoạn. Một chuơng trình có thể có tới 4 đoạn, đoạn mã,2 đoạn dữ liệu,đoạn ngăn xếp. Thanh ghi này có chiều dài 64 bit.Bit thứ 63 là bit phân biệt bit mode hạt nhân hay ứng dụng.
+------------------------------------------------+ <br />
+------------------------------------------------+ <br />
Thanh ghi đoạn này chỉ đến mảng cấu trúc mô tả đoạn.
=== Ngắt ===
Kiến trúc UA cho phép tới 8 bit ngắt tức 256 ngắt, trong đó 32 ngắt đầu tiên được sử dụng cho bộ vi xử lý. Có nhiều tín hiệu ngắt, một số nguồn của ngắt :
# Vi lệnh, do một số vi lệnh sinh ra (syscall)
# Ngắt từ thiết bị bên ngoài
# Ngắt do bộ định thời
# Ngắt liên-nhân
Bộ vi xử lý thường được tích hợp bộ định thời (có thể lập trình được ) để thực hiện việc ngắt từ các ứng dụng và ngắt liên nhân cho đa xử lý đối xứng. Hệ điều hành sử dụng cơ chế này để thực hiện [[đa luồng]] và đa tác vụ.
 
== [[Vi lệnh]] UA ==
Mã vi lệnh của UA không cố định vì thế khá tốt cho nén mã. Điều này có thể làm được thông qua [[trình biên dịch]]. Chiều dài tối đa của mã lệnh là 4 bytes , trường hợp đặc biệt là 10 bytes.
229

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng