Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiên Chẩn”

(Trang mới: “'''Tiên Chẩn''' (?-627 TCN) là tướng nước Tấn thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Ông có công giúp Tấn Văn công …”)
 
 
== Thời Tấn Văn công ==
Tiên Chẩn bắt đầu xuất hiện trong sử sách từ thời [[Tấn Văn công]]. Cuối năm 633 TCN, Tấn Văn công bèn lập 3 đạo quân, thì Tiên Chẩn và Loan Bá chỉ huy đạo hạ quân.
 
Sở Thành vương mang quân bao vây nước Tống. Tống Thành công sai Công Tôn Cố mang hậu lễ sang cầu viện nước Tấn. Đầu năm 632 TCN khi Tấn Văn công chưa ra quân thì Khước Hộc qua đời, Tấn Văn công bèn cho Tiên Chẩn làm trung nguyên soái. Tấn Văn công hỏi ông:
:''[[Nước Tống]] lại đến cầu cứu, nếu bỏ không cứu thì hai bên tuyệt giao; mà đòi Sở giải vây thì nước Sở không chịu. Nếu đánh nhau với Sở thì Tần và Tề không ủng hộ. Vậy phải làm thế nào?''
 
Ông hiến kế cứu Tống đánh Sở với Tấn Văn công:
Tháng 4 năm 632 TCN, hai bên đánh nhau to ở Thành Bộc. Quân Tấn có quân Tề, Trần, Tống trợ chiến, đại thắng quân Sở. Thành Đắc Thần mang tàn quân tháo chạy.
 
Sau [[trận Thành Bộc]], Tấn Văn công xác lập địa vị bá chủ chư hầu.
 
== Thời Tấn Tương công ==
62.038

lần sửa đổi