Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Tiên Chẩn”

n
n (robot Thêm: ja:先軫)
Tiên Chẩn bắt đầu xuất hiện trong sử sách từ thời [[Tấn Văn công]]. Cuối năm 633 TCN, Tấn Văn công bèn lập 3 đạo quân, thì Tiên Chẩn và Loan Bá chỉ huy đạo hạ quân.
 
Sở Thành vương mang quân bao vây nước Tống. [[Tống Thành công]] sai Công Tôn Cố mang hậu lễ sang cầu viện [[nước Tấn]]. Đầu năm 632 TCN khi Tấn Văn công chưa ra quân thì Khước Hộc qua đời, Tấn Văn công bèn cho Tiên Chẩn làm trung nguyên soái. Tấn Văn công hỏi ông:
:''[[Nước Tống]] lại đến cầu cứu, nếu bỏ không cứu thì hai bên tuyệt giao; mà đòi Sở giải vây thì nước Sở không chịu. Nếu đánh nhau với Sở thì Tần và Tề không ủng hộ. Vậy phải làm thế nào?''
 
Ông hiến kế cứu nước Tống đánh Sở với [[Tấn Văn công]]:
:''Hãy đánh [[nước Tào]][[nước Vệ]]. Tào, Vệ là đồng minh của Sở, thế nào Sở cũng phải mang quân lại cứu, có thể giải vây cho Tống. Lễ của nước Tống mà ta lấy thì mất đi nhân nghĩa vì nhận của mới cứu người, nên sai sứ Tống mang bớt lễ sang cho Tề và Tần nhờ nói hộ với nước Sở. Nếu Tề và Tần nói mà Sở không nghe thì Tề và Tần sẽ sinh hiềm khích với Sở.''
 
Tấn Văn công theo kế Tiên Chẩn, bèn dẫn cả 3 đạo quân đi đánh nước Tào là chư hầu theo Sở, đồng thời báo thù việc đối xử không tốt của Tào Cung công trên đường lưu lạc trước đây. Tấn Văn công định mượn đường nước Vệ nhưng Vệ Thành công không cho, vì vậy chuyển sang đánh nước Vệ trước, đánh chiếm thành Ngũ Lộc.
61.949

lần sửa đổi