Khác biệt giữa các bản “An Dương”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Phía Bắc có [[sông Kinh Môn]], phía Tây có [[sông Lạch Tray]], phía Đông có [[sông Cấm]] chảy qua. [[Sông Hàn]] làm ranh giới giữa huyện An Dương và quận Kiến An.
==Lịch sử==
Từ xa xưa huyện An Dương (An Hải cũ) đã có tên trong cuốn lịch sử địa lý đầu tiên của nước ta. Thời đó huyện có 63 xã, với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt. Ngày 11/9/1887, thực dân Pháp lập ra tỉnh Hải Phòng bao gồm 3 huyện Nghi Dương, An Lão và An Dương. Huyện An Dương bị thu hẹp lại với diện tích 11.245 ha.
 
Ngày 7 tháng 4 năm 1966, huyện Hải An và huyện An Dương được sáp nhập thành huyện An Hải có diện tích 20,842 ha, dân số trên 230.000 người. Phía Bắc giáp các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền và huyện Thủy Nguyên; phía Nam giáp quận Kiến An và hai huyện An Lão và Kiến Thụy; phía đông giáp vịnh Bắc Bộ; phía tây giáp hai huyện Kinh Môn và Kim Thành của tỉnh Hải Dương. Ngày 20 tháng 12 năm 2002, huyện An Hải được tách thành quận Hải An và huyện An Dương.
Cuối năm 1999, huyện An Hải có 23 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 22 xã: An Đồng, An Hòa, An Hồng, An Hưng, Bắc Sơn, Đại Bản, Đặng Cương, Đằng Hải, Đằng Lâm, Đông Hải, Đồng Thái, Dư Hàng Kênh, Hồng Phong, Hồng Thái, Lê Lợi, Lê Thiện, Nam Hải, Nam Sơn, Quốc Tuấn, Tân Tiến, Tràng Cát, Vĩnh Niệm và thị trấn An Dương.
 
Ngày 20 tháng 12 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2002/NĐ-CP giải thể huyện An Hải để thành lập quận Hải An (trên cơ sở tách 5 xã: Đằng Lâm, Đằng Hải, Đông Hải, Nam Hải, Tràng Cát); chuyển nguyên trạng 2 xã Dư Hàng Kênh và Vĩnh Niệm về quận Lê Chân quản lý và đổi thành 2 phường có tên tương ứng; đổi tên phần còn lại của huyện An Hải thành huyện An Dương. Huyện An Dương từ đó có thị trấn An Dương và15 xã: An Đồng, An Hòa, An Hồng, An Hưng, Bắc Sơn, Đại Bản, Đặng Cương, Đồng Thái, Hồng Phong, Hồng Thái, Lê Lợi, Lê Thiện, Nam Sơn, Quốc Tuấn, Tân Tiến.
 
==Tổ chức hành chính==

Trình đơn chuyển hướng