Khác biệt giữa các bản “Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
'''Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp''' là một loại pháp nhân phi thương mại ở [[Việt Nam]]. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.<ref>Luật Dân sự Việt Nam năm 2015, Điều 76</ref>
==Đặc điểm==
==Danh sách Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở Việt Nam==
*[[Hội Luật gia Việt Nam]]
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}

Bảng chọn điều hướng