Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Sợi trục”

không có tóm lược sửa đổi
(Tối mình hoàn thiện nhé hihi)
Một '''sợi trục''' (bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp ἄξων ''áxōn'', axis), là một sự mở rộng dài và mỏng của một tế bào thần kinh, hay [[nơron]], có đặc trưng dẫn xung điện ra khỏi thân tế bào của nơron. Các sợi trục còn được gọi là các sợi thần kinh. Chức năng của sợi trục là truyền thông tin đến các nơron, cơ và các tuyến khác nhau. Trong các nơron giác quan cụ thể (các nơron đơn cực giả), ví dụ như các nơron dùng cho xúc giác và cảm giác ấm, xung điện truyền dọc theo một sợi trục từ ngoại biên đến thân tế bào, và từ thân tế bào đến tủy sống dọc theo một nhánh khác của cùng một sợi trục. Sự rối loạn chức năng của sợi trục đã gây ra nhiều chứng rối loạn thần kinh di truyền và không di truyền mà có thể ảnh hưởng đến cả phần ngoại biên và trung tâm của các Nơron. Các sợi thần kinh được chia thành ba loại – các sợi delta A, các sợi B, và các sợi C. Sợi A và B được bao quanh bởi Myelin và sợi C không được Myelin bao quanh.
 
Một sợi trục là một trong hai loại [[nguyên sinh chất|nguyên sinh]] nhô ra từ thân tế bào của một nơron; loại còn lại là một [[sợi nhánh]]. Các sợi trục được phân biệt với các sợi nhánh thông qua một số đặc trưng, bao gồm hình dạng (các sợi nhánh thường thon hơn trong khi các sợi trục thường xuyên duy trì một bán kính không đổi), độ dài (các sợi nhánh được giới hạn trong một vùng nhỏ xung quanh thân tế bào trong khi các sợi trục có thể dài ra nhiều hơn), và chức năng (các sợi nhánh tiếp nhận các tín hiệu trong khi các sợi trục truyền chúng đi). Tuy nhiên, tất cả những quy luật trên đều có những ngoại lệ.
==Classification==
 
The axons that make up nerves in the human [[peripheral nervous system]] can be classified based on their physical features and signal conduction properties.
 
===Motor=== <!-- Motor fiber types redirects here-->
[[Lower motor neurons]] have two kind of fibers:
 
{| class="wikitable"
|+Motor fiber types
|-
! Type !! Erlanger-Gasser <br> Classification || Diameter (µm) || Myelin || Conduction velocity !! Associated [[muscle fiber]]s
|-
! [[α-motorneuron|α]]
| Aα || 13-20 || Yes || 80–120&nbsp;m/s ||[[Extrafusal muscle fibers]]
|-
! [[Beta motor neuron|β]]
| Aβ || || || ||
|-
! [[γ-motoneuron|γ]]
| Aγ || 5-8 || Yes || 4–24&nbsp;m/s<ref>{{cite journal |last=Andrew |first=B. L. |last2=Part |first2=N. J. |year=1972 |title=Properties of fast and slow motor units in hind limb and tail muscles of the rat |journal=[[Experimental Physiology|Q J Exp Physiol Cogn Med Sci]] |volume=57 |issue=2 |pages=213–225 |doi= |pmid=4482075 }}</ref><ref>{{cite journal | last= Russell |first=N. J. | year = 1980 | title = Axonal conduction velocity changes following muscle tenotomy or deafferentation during development in the rat | url = | journal = J Physiol | volume = 298 | issue = | pages = 347–360 | pmid = 7359413 | pmc = 1279120 }}</ref> || [[Intrafusal muscle fibers]]
|}
 
===Sensory=== <!--Sensory fiber types redirects here-->
Different [[sensory receptors]] innervate different types of nerve fibers. [[Proprioceptor]]s are innervated by type Ia, Ib and II sensory fibers, [[mechanoreceptor]]s by type II and III sensory fibers and [[nociceptor]]s and [[thermoreceptors]] by type III and IV sensory fibers.
 
{| class="wikitable"
|+Sensory fiber types
|-
! Type !! Erlanger-Gasser <br> Classification || Diameter (µm) || Myelin || Conduction<br>velocity !! Associated [[sensory receptor]]s !! Proprioceptors !! Mechanoceptors !! Nociceptors and<br>thermoreceptors
|-
! [[Type Ia sensory fiber|Ia]]
| Aα || 13-20 || Yes || 80–120&nbsp;m/s || Primary receptors of [[muscle spindle]] || rowspan=3 align=center | ✔ || rowspan=2 | || rowspan=3 |
|-
! Ib
| Aα || 13-20 || Yes || 80–120&nbsp;m/s || [[Golgi tendon organ]]
|-
! [[Type II sensory fiber|II]]
| Aβ || 6-12 || Yes || 33–75&nbsp;m/s || Secondary receptors of [[muscle spindle]] <br> All [[cutaneous mechanoreceptor]]s || rowspan=2 align=center | ✔
|-
! III
| [[A delta fiber|Aδ]] || 1-5 || Thin || 3–30&nbsp;m/s || [[Free nerve ending]]s of touch and pressure <br> [[Nociceptor]]s of [[neospinothalamic tract]] <br> Cold [[thermoreceptors]] ||rowspan=2| || rowspan=2 align=center | ✔
|-
! IV
| [[Group C nerve fiber|C]] || 0.2-1.5 || No || 0.5-2.0&nbsp;m/s || [[Nociceptor]]s of [[paleospinothalamic tract]] <br> [[Warmth receptors]] ||
|}
 
===Autonomic===
The [[autonomic nervous system]] has two kinds of peripheral fibers:
 
{| class="wikitable"
|+Fiber types
|-
! Type !! Erlanger-Gasser <br> Classification || Diameter (µm) || Myelin<ref>{{cite book |last=Pocock |first=Gillian |title=Human Physiology |location=New York |publisher=Oxford University Press |edition=Second |year=2004 |pages=187–189 |isbn=0-19-858527-6 |display-authors=etal}}</ref> || Conduction velocity
|-
! [[preganglionic fibers]]
| B || 1–5 || Yes || 3–15&nbsp;m/s
|-
! [[postganglionic fibers]]
| C || 0.2–1.5 || No || 0.5–2.0&nbsp;m/s
|}
 
== Tham khảo ==
8.714

lần sửa đổi