Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số lập phương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
:{{math|size=120%|1=''n''<sup>3</sup> = ''n'' × ''n''<sup>2</sup>}}.
 
Đây chính là công thức để tính thể tích cho một khối lập phương có chiều dài các cạnh là ''n''.
[[Tập tin:Hexahedron.gif|nhỏ|phải|250px|Khối lập phương]]