Khác biệt giữa các bản “Thiết kế”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
=== Thiết kế quy trình ===
"Thiết kế quy trình" (khác với "quy trình thiết kế" đã nói ở trên) đề cập đến việc lập kế hoạch các bước thông thường lệ của quy trình một bên ngoài kết quả mong đợi. Các quy trình (nói chung) được coi như một sản phẩm của thiết kế chứ không phải là phương pháp thiết kế. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ quá trình thiết kế công nghiệp hoá các quá trình hóa học. Với sự phức tạp ngày càng tăng của thời đại thông tin, các nhà tư vấn và giám đốc điều hành đã tìm ra thuật ngữ hữu ích để mô tả thiết kế quy trình kinh doanh cũng như các quy trình sản xuất.
 
==== Sáu bước Thiết kế quy trình ====
214

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng