Khác biệt giữa các bản “Thiết kế”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trong hệ kết cấu "tạo ý nghĩa–đồng tiến hoá–thực hiện", các nhà thiết kế chọn lựa giữa ba hành vi danh nghĩa. Hành vi "tạo ý nghĩa" bao gồm việc lên khung sườn và đánh giá bước chuyển dịch. "Thực hiện" là quá trình xây dựng đối tượng thiết kế. "Đồng tiến hóa" là quá trình mà tác nhân thiết kế cải tiến đồng thời yếu tố tinh thần của đối tượng thiết kế dựa trên yếu tố tinh thần của môi trường, và ngược lại".<ref>Ralph 2010, p. 67</ref>
 
Khái niệm chu trình thiết kế được hiểu là cấu trúc thời gian xoay vòng,<ref>Thomas Fischer: ''Design Enigma. A typographical metaphor for enigmatic processes, including designing'', in: T. Fischer, K. De Biswas, J.J. Ham, R. Naka, W.X. Huang, Beyond Codes and Pixels: Proceedings of the 17th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia, p. 686</ref> nó có thể khởi đầu với một ý tưởng, sau đó nó được thể hiện bởi một hoặc nhiều phương tiện truyền thông, sử dụng hình ảnh hoặc truyền miệng (các công cụ thiết kế), ý tưởng được chia sẻ và tri nhận sau cùng sẽ khởi động một chu trình mới, với sự tái tư duy có tính phêphản bìnhbiện từ chính ý tưởng đã được lĩnh hội. Anderson chỉ rõ rằng khái niệm này nhấn mạnh vào tầm quan trọng của các phương tiện biểu hiện, những thứ cùng lúc trở thành phương tiện nhận thức cho bất kỳ ý tưởng thiết kế nào.<ref>Jane Anderson: ''Architectural Design'', Basics Architecture 03, Lausanne, AVA academia, 2011, {{ISBN|978-2-940411-26-9}}, p. 40</ref>
 
== Các ngành thiết kế ==
* Thiết kế lấy mục đích làm trung tâm, tập trung vào các mục tiêu và nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng các đồ tạo tác, thay vì tập trung vào người dùng cuối.
* Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, tập trung vào các nhu cầu, mong muốn, và nhược điểm của người dùng cuối.
* Thiết kế có tính phêphản phánbiện sử dụng các hiện vật đã được thiết kế như một phêphản bìnhbiện hoặc phê bình luận hiện tại về các giá trị, đạo đức và thực tiễnhành hiệntồn tại trong văn hoá.
* Thiết kế dịch vụ thiết kế hoặc tổ chức trải nghiệm xung quanh sản phẩm và dịch vụ liên quan đến việc sử dụng sản phẩm.
* Thiết kế xuyên thế hệ, thực hành tạo ra sản phẩm và môi trường tương thích với những suy giảm thể chất và cảm giác liên quan đến sự lão hóa của con người và những tác nhân hạn chế các hoạt động chính của cuộc sống hàng ngày.
=== Các phương pháp thiết kế ===
Các phương pháp thiết kế là một phạm vi rộng, trong đó tập trung vào:
* Khám phá các khả năng và khó khăn bằng cách tập trung các kỹ năng tư duy phêphản bìnhbiện để nghiên cứu và xác định không gian có vấn đề cho các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có - hoặc tạo các loại mới (xem [[Động não|Brainstorming]]).
* Xác định lại các đặc điểm của các giải pháp thiết kế có thể dẫn đến các hướng dẫn tốt hơn cho các hoạt động thiết kế truyền thống (đồ hoạ, công nghiệp, kiến trúc...).
* Quản lý quá trình khám phá, xác định, tạo hiện vật liên tục qua thời gian.
214

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng