Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản hydro”

nKhông có tóm lược sửa đổi
 
'''Phản hiđrô''' hay '''phản hydro''' là [[Nguyên tố hóa học|nguyên tố]] [[phản vật chất]] tương ứng với [[hiđrô]]. Ký hiệu chuẩn của phản hiđrô là '''{{PhysicsParticle|anti=yes|H}}''', tức chữ H có đường gạch trên. Trong khi [[nguyên tử]] hiđrô bình thường có một [[điện tử]] và một [[proton]], nguyên tử phản hiđrô có một [[positron]] và một [[phản proton]]. Theo [[định lý CPT]] của [[vật lý hạt]], các nguyên tử phản hiđrô phải có nhiều đặc tính giống nguyên tử hiđrô thường, chẳng hạn phải có cùng [[khối lượng]], cùng [[mômen lưỡng cực từ]], và cùng [[tần số chuyển tiếp]] giữa các [[trạng thái lượng tử]].
 
==Tính chất==
Theo [[định lý CPT]] của vật lý hạt, các nguyên tử antihydrogen nên có nhiều đặc điểm thường có của các nguyên tử hydro, nghĩa là chúng phải có cùng khối lượng, [[mômen lưỡng cực từ tính]], và tần số chuyển đổi (xem quang phổ nguyên tử) giữa các trạng thái lượng tử nguyên tử của chúng. Ví dụ, các nguyên tử phản hiđrôantihydrogen bị kích động được dự kiến sẽ phát sáng với các màu sắc giống như của hydro thông thường. Nguyên tử phản hiđrô phải bị hấp dẫn trọng lực vào các vật chất khác hoặc [[phản vật chất]] với một lực có độ lớn tương tự như các nguyên tử hydro thông thường phải chịu. Điều này sẽ không đúng nếu phản vật chất có khối lượng hấp dẫn âm, được coi là rất khó xảy ra, mặc dù chưa được thực nghiệm bác bỏ. {{Cần dẫn nguồn}}
 
Khi nguyên tử phản hi đrô tiếp xúc với vật chất thông thường, các thành phần của chúng nhanh chóng tiêu diệt. Hạt positron, là một hạt cơ bản, hủy điện tử trong vật chất thông thường trong khi khối lượng còn lại của positron và đối tác hủy diệt của nó phát ra năng lượng ở dạng [[tia gamma]]. Hạt phản proton mặt khác được tạo thành [[phản quark]] kết hợp với các hạt quark trong hoặc neutron hoặc proton trong vật chất thông thường và kết quả hủy diệt trong các hạt năng lượng cao được gọi là pion. Những pion lần lượt nhanh chóng phân rã thành các hạt khác gọi là hạt [[muon]], [[neutrino]], hạt [[positron]] và [[electron]], và các hạt này nhanh chóng tiêu tan. Tuy nhiên, nếu các nguyên tử phản hiđrô được để bị đình chỉ trong một trạng thái chân không hoàn hảo, chúng phải tồn tại vô thời hạn.
 
==Phát hiện==
Người dùng vô danh