Khác biệt giữa các bản “Ancol”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ancol còn được coi là những dung môi. Chúng có thể mất proton H<sup>+</sup> trong nhóm hydroxyl và vì vậy chúng có tính axit rất yếu: yếu hơn [[nước]] (ngoại trừ metanol), nhưng mạnh hơn [[amoniac]] (NH<sub>4</sub>OH hay NH<sub>3</sub>) hay [[acetylen]] (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>).
 
C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>-OH + Na → C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>-ONa + H<sub>2</sub> ↑
 
C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>-ONa + HCl → C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>-OH + NaCl
 
Một phản ứng hóa học quan trọng của ancol là [[phản ứng thế nucleophin]] (''nucleophilic substitution''), trong đó một nhóm nucleophin liên kết với nguyên tử carbon được thay thế bởi một nhóm khác.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng