Khác biệt giữa các bản “Tuyên công”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
==Danh sách==
* [[Nhà Thương|Thương Ân]] [[Quyền Tuyên công]]
* Tây Chu [[Lại Tuyên công]]
* Đông Chu [[Vệ Tuyên công]]
* [[Lý Bảo|Đôn Hoàng Tuyên công]] (nhân vật lịch sử thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], tôn thất nhà [[Tây Lương]])
* [[Lục Trập]], [[Tể tướng]] và [[Binh bộ thượng thư]] thời [[Đường Đức Tông]] cũng được người đời xưng tụng là '''Tuyên Công'''.
 
==Xem thêm==
* [[Tuyên Đế]]

Bảng chọn điều hướng