Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Tuyên công”

* [[Nhà Thương|Thương Ân]] [[Quyền Tuyên công]]
* Tây Chu [[Lại Tuyên công]]
* ĐôngTây Chu [[Quắc Tuyên công]] (vua nước [[Tây Quắc]])
* Đông Chu [[Vệ Tuyên công]]
* Đông Chu [[Lỗ Tuyên công]]
* Đông Chu [[Tống Tuyên công]]
* Đông Chu [[Yên Tuyên công]]
* Đông Chu [[Quắc Tuyên công]]
* Đông Chu [[Sái Tuyên công]]
* Đông Chu [[Đằng Tuyên công]]