Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
* [[Lý Khắc Dụng|Hậu Đường Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Dương Hành Mật|Nam Ngô Vũ Đế]]
* [[Lưu Kế Nguyên|Bắc Hán Anh Vũ Đế]]
* [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Hậu Lê Vũ Đế]]
* [[Nguyễn Phúc Khoát|Nguyễn Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Nguyễn Huệ|Nguyễn Vũ Đế]] (thường gọi Tây Sơn Vũ Đế]])
 
==Xem thêm==

Trình đơn chuyển hướng