Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

n
#{{bqx}} Giới thiệu mỗi cái chức năng khoa thì làm sao giữ được.--[[Thành viên:Con Trâu Mộng To|Chồng BàLaSát]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Trâu Mộng To|thảo luận]]) 17:27, ngày 31 tháng 12 năm 2010 (UTC)
#{{bqx}}. Khoa này có gì nổi bật? bài viết sơ sài. [[Thành viên:Lê Thy|Lê Thy]] ([[Thảo luận Thành viên:Lê Thy|thảo luận]]) 02:34, ngày 1 tháng 1 năm 2011 (UTC)
#{{bqx}} Khoa trong phạm vi trường thì khó có thể đủ nổi bật được.--[[Thành viên:Vuhoangsonhn|Ngân]] [[Thảo luận Thành viên:Vuhoangsonhn|Sơn]] 08:46, ngày 1 tháng 1 năm 2011 (UTC)
;Giữ
#{{bqg}} Khoa trực thuộc của Đại học trọng điểm quốc gia sao lại không đủ nổi bật chứ? Bài trình bày kém có thể trình bày lại và bổ sung xây dựng thêm. [[Thành viên:Future ahead|Future ahead]] ([[Thảo luận Thành viên:Future ahead|Thảo luận]] '''·''' [[Special:Contributions/Future ahead|Đóng góp]]) 23:47, ngày 31 tháng 12 năm 2010 (UTC)