Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
===== Bước 2: Tổng hợp mạch DNA mới=====
Enzym DNA polymeraza sử dụng 2 mạch đơn khuôn tổng hợp nên mạch mới theo NTBSNtBS<ref>Nguyên tắc bổ sung.</ref>.
 
Vì enzym DNA polymeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5' - 3' (DNA polymeraza chỉ có thể xúc tác kéo dài mạch mới khi có sẵn đầu 3' OH tự do.) nên trên mạch khuôn có chiều 3'-5', quá trình tổng hợp mạch mới diễn ra liên tục (mạch mới này được gọi là mạch dẫn đầu<ref>leading strand</ref>),trên mạch khuôn 5'-3' quá trình tổng hợp gián đoạn tạo thành các đoạn okazaki. Mạch này tổng hợp gián đoạn và chậm hơn nên gọi là mạch ra chậm (lagging strand)
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng