Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
* [[Lưu Kế Nguyên|Bắc Hán Anh Vũ Đế]]
* [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Hậu Lê Vũ Đế]]
* [[Nguyễn Phúc Khoát|Nguyễn Vũ Đế]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu thật là [[Hiếu Vũ Đế]])
* [[Nguyễn Huệ|Nguyễn Vũ Đế]] (thường gọi Tây Sơn Vũ Đế, có thụy hiệu khác là An Nam Trung Thuần Vương)
 

Trình đơn chuyển hướng