Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sông Công (thành phố)”

* [http://www.tnmtthainguyen.gov.vn/w2007/Gia_dat2007/TXSC.htm Các trục đường chính và giá đất] Sở tài nguyên môi trường tỉnh Thái Nguyên.
* [http://www.thainguyen.gov.vn:10040/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwOLQDcDA09v89BQQ18jQwsTc_2CbEdFACGYo3Y!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/sites/home/thdh0003&catId=CAT_THDDP Thị xã Sông công tưng bừng ngày hội Văn hóa thể thao] ngày 19/12/2009
 
* [http://www.teaofworld.com/ Chè Thái Nguyên] Chè Thái Nguyên Sông Công- Tân Cương.
 
== Chú thích ==
5

lần sửa đổi