Khác biệt giữa các bản “Thành đế”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
==Danh sách==
* [[HánXuân Thành ĐếThu]] (gọi[[Chiến tắt theo thụy hiệu gốc làQuốc]] [[HiếuThục Thành Đế]])
* Tây [[Hán Thành Đế]] (gọi tắt theo thụy hiệu gốc là [[Hiếu Thành Đế]])
* [[Thục Thành Đế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thác Bạt Mao|Đại Thành Đế]] (truy tôn)
* Đông [[Tấn Thành Đế]]
* TiềnHán [[Triệu Tuyên Thành Đế]] (truy tôn)
* [[Bắc Tề Vũ Thành Đế]]
* [[Vũ Khắc Kỷ|Vũ Chu Thành Đế]] (truy tôn)

Trình đơn chuyển hướng