Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Lưu Kế Nguyên|Bắc Hán Anh Vũ Đế]]
* [[Việt Nam]] Nam triều [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Hậu Lê Vũ Đế]]
* [[Việt Nam]] [[Đàng trong|Quảng Nam quốc]] [[Nguyễn Phúc Khoát|Nguyễn Vũ Đế]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu thật là [[Hiếu Vũ Đế]])
* [[Việt Nam]] [[Nguyễn Huệ|Tiền Nguyễn Vũ Đế]] (thường gọi Tây Sơn Vũ Đế, được [[hoàng đế]] [[Càn Long]] ban tặng thụy hiệu khác là An Nam Trung Thuần Vương)
 
==Xem thêm==

Trình đơn chuyển hướng