Khác biệt giữa các bản “Mạt Đế”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
*[[Tam Quốc]] [[Đông Ngô]] Mạt Đế [[Tôn Hạo]] (264-280)
*[[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Hậu Triệu]] Mạt Đế [[Thạch Chi]] (350-351)
*[[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Trạch Ngụy]] Mạt Đế [[Địch Chiêu]] (391-392) có các miếu hiệu khác như: [[Định Đỉnh Đế]] hay [[Uy Liệt Đế]].
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Hậu Lương]] Mạt Đế [[Chu Hữu Trinh]] (913-923)
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Hậu Đường]] Mạt Đế [[Lý Tòng Kha]] (934-936)
*[[Kim Mạt Đế]] Hoàn Nhan Thừa Lân (1234) sau được [[nhà Thanh]] truy tôn là [[Hoài Đế]], cũng đôi lúc được sử sách gọi là [[Hậu Chủ]].
*[[Nhà Thanh|Thanh]] Mạt Đế Ái Tân Giác La [[Phổ Nghi]] (1908 - 1911) có thụy hiệu là Tốn Đế
 

Trình đơn chuyển hướng