Khác biệt giữa các bản “Cao Sủng”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Trong "Thuyết Nhạc toàn truyện", Cao Sủng sử một thanh "Tạm kim hổ đầu thương" to bằng miệng chén. Vì nghe tin [[Tống Cao Tông]] bị vây ở Ngưu Đầu Sơn, ông nghe lệnh mẹ đến cứu viện. Trên đường gặp được [[Ngưu Cao]], Trịnh Hoài, Trương Khuê đang vận lương, Cao Sủng giả vờ muốn cướp lương thảo, dễ dàng đại chiến cả ba người hợp sức. Sau nói rõ mục đích cứu giá, được ba người mời, kết bái làm anh em.<br>
Sáu bảy mươi vạn quân Kim đem Ngưu Đầu Sơn vây chật như nêm cối. Cao Sủng lật sông quấy biển, giết quân Kim thây chất như núi, máu chảy thành sông, xông phá mấy chục doanh trại. <br>
Sau khi một thương đánh bại [[Ngột Truật|Kim Ngột Thuật]], Cao Sủng một mình xông vào trận doanh người Kim, đánh giết không ai địch lại. Lại tiến đến kho lương, muốn lên núi phóng hỏa thì bị A Thiết Long cho người đem ròng rọc sắt lăn xuống núi, Cao Sủng nhẹ nhàng đánh bay, chọc ngã hơn mười chiếc. Đến chiếc thứ 12, chiến mã kiệt sức ngã xuống, hất ông xuống ngựa, bị ròng rọc sắt đè chết.
 
== Đánh giá ==
* [[Ngưu Cao]]
* [[Dương Tái Hưng]]
* [[Ngột Truật|Kim Ngột Thuật]]
 
[[Thể loại: Nhân vật giả tưởng]]

Trình đơn chuyển hướng