Khác biệt giữa các bản “Hành tinh ngoài hệ Mặt Trời”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Từ vài thế kỷ trước đây, hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời chỉ là điều suy đoán. Nhiều [[nhà thiên văn học]] đoán là một số hành tinh tồn tại như vậy, nhưng không ai biết có bao nhiêu, và không ai biết nó giống những hành tinh ở trong Hệ Mặt Trời hay không. Vào [[thập niên 1990]], các nhà thiên văn học khám phá ra ngoại hành tinh lần đầu tiên; từ năm 2002, hơn 20 được khám phá ra mỗi năm. Hiện có ước lượng rằng ít nhất 10% ngôi sao giống [[Mặt Trời]] có hành tinh, và tỷ lệ đúng có thể cao hơn nhiều.<ref name="Marcy">{{Chú thích tạp chí |last=Marcy|first=G.|coauthors=Butler, R.; Fischer, D.; et. al.|title=Observed Properties of Exoplanets: Masses, Orbits and Metallicities|journal=Progress of Theoretical Physics Supplement|year=2005|volume=158|pages=24–42|url=http://ptp.ipap.jp/link?PTPS/158/24}}</ref> Sự khám phá hành những ngoại hành tinh này dẫn đến vấn đề [[sự sống ngoài Trái Đất|sinh vật ngoài Trái Đất]] có thể sống trên ngoại hành tinh hay không.<ref name="JPL">{{Chú thích web|title=Terrestrial Planet Finder science goals: Detecting signs of life|work=JPL Terrestrial Planet Finder|url=http://planetquest.jpl.nasa.gov/TPF/tpf_signsOfLife.cfm|accessdate = 2006-07-21}}</ref>
 
== Danh pháp ==
{{Xem thêm|en:Exoplanet naming convention}}
== Lịch sử quan sát, phát hiện ==
== Phương pháp luận ==
== Hình thành và tiến hóa ==
== Các ngôi sao chủ ==
== Đa dạng ngoại hành tinh ==
== Xem thêm ==
* [[Danh sách hệ hành tinh]]

Trình đơn chuyển hướng