Khác biệt giữa các bản “Visa Inc.”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| revenue = {{Increase}} {{USD|18.358 tỷ|link=yes}} (2017)<ref name=10K>{{chú thích web |url=http://www.nasdaq.com/symbol/v/financials?query=income-statement |title=2017 Income Statement, Visa Inc. |publisher=NASDAQ}}</ref>
| operating_income = {{Increase}} {{USD|12.144 tỷ}} (2017)<ref name=10K/>
| net_income = {{Increase}} {{USD|6.699 billiontỷ}} (2017)<ref name=10K/>
| assets = {{Increase}} {{USD|67.977 billion}} (2017)<ref name=10K/>
| equity = {{Increase}} {{USD|32.760 billion}} (2017)<ref name=10K/>

Trình đơn chuyển hướng