Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Yasothon (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
isocode = TH-35|
governor = Wirawit Wiwatwanit|
governor_since = Novembertháng 11 năm 2006|
mapimage = thailand_Yasothon.png
}}