Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà phát triển phần mềm”

Nhà phát triển phần mềm là một cá nhân hay một tổ chức có liên quan đến các vần đề trong quá trình phát triển phần mềm ở mức cao hơn việc chỉ thiết kế và viết mã, là khái niệm rộng hơn phạm vi lập trình máy tính hay quản lý dự án, bao gồm cả nhiều ... Wikipedia
(chả có gì)
Thẻ: Thay thế nội dung Soạn thảo trực quan
(Nhà phát triển phần mềm là một cá nhân hay một tổ chức có liên quan đến các vần đề trong quá trình phát triển phần mềm ở mức cao hơn việc chỉ thiết kế và viết mã, là khái niệm rộng hơn phạm vi lập trình máy tính hay quản lý dự án, bao gồm cả nhiều ... Wikipedia)
Nhà phát triển phần mềm là một cá nhân hay một tổ chức có liên quan đến các vần đề trong quá trình phát triển phần mềm ở mức cao hơn việc chỉ thiết kế và viết mã, là khái niệm rộng hơn phạm vi lập trình máy tính hay quản lý dự án, bao gồm cả nhiều ... [[Nhà phát triển phần mềm|Wikipedia]]
chúng mày thì biết clg về developer oke
 
[[Thể loại:Lập trình viên máy tính]]
Người dùng vô danh