Khác biệt giữa các bản “Phê phán chủ nghĩa tư bản”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
 
[[File:Anti-capitalism color.jpg|right|thumb|300px|Áp phích [[Industrial Workers of the World]] của những người theo chủ nghĩa chống tư bản dán năm 1911. Hình nói về sự mâu thuẫn [[giai cấp]] giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới trong xã hội.]]
'''Phê phán chủ nghĩa tư bản''' tập hợp các quan điểm, luận cứ phê phán [[chủ nghĩa tư bản]]. Chủ nghĩa tư bản là đối tượng bị chỉ trích từ nhiều quan điểm khác nhau trong lịch sử tồn tại của nó. Sự chỉ trích này đến từ những người không đồng ý với nguyên tắc của chủ nghĩa tư bản một cách toàn diện, đến những người không đồng ý với những hệ quả từ chủ nghĩa tư bản. Có những người mong muốn thay thế toàn bộ chủ nghĩa tư bản bằng một phương thức sản xuất và tổ chức xã hội khác, nhóm này có hai phái, một phái cho rằng chỉ có thể thay thế chủ nghĩa tư bản bằng cách mạng vũ trang, phái kia cho rằng có thể đấu tranh một cách hòa bình, đấu tranh đòi hỏi các cải cách chính trị. Những người khác công nhận một số ưu điểm của chủ nghĩa tư bản và muốn cân bằng chủ nghĩa tư bản bằng một hình thức kiểm soát xã hội mạnh mẽ hơn nữa, chủ yếu bằng chính sách nhà nước. Một số khác chỉ muốn dẹp bỏ hoặc thay thế một số yếu tố và hệ quả của chủ nghĩa tư bản.
Capitalism has been the subject of criticism from many perspectives during its history. Criticisms range from people who disagree with the principles of [[capitalism]] in its entirety, to those who disagree with particular outcomes of capitalism. Among those wishing to replace capitalism with a different method of production and social organization, a distinction can be made between those believing that capitalism can only be overcome with [[revolution]] (e.g., [[Revolutionary socialism]]) and those believing that structural change can come slowly through [[reformism|political reforms]] to capitalism (e.g., [[social democracy|classic social democracy]]). Some critics recognize merits in capitalism and wish to balance capitalism with some form of social control, typically through government regulation (e.g., [[Social market]] movement and [[Labour Party (UK)|British Labour Party]]).
 
==Lịch sử==
132

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng