Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Quách Tương”

 
[[Thành viên:Hồ Tiểu Tà|Hồ Tiểu Tà]] ([[Thảo luận Thành viên:Hồ Tiểu Tà|thảo luận]])
: Sánh vai với Quách Tương chắc chỉ có Lệnh Hồ Xung là hợp nhất :D. Phải tội hai người ai cũng ưa tiêu dao khoái lạc, lại phóng khoáng nên dễ xảy ra tỉ thí chốn khuê phòng =)). Ấy là chưa kể Quách và Xung cũng đã trải qua nỗi khổ bị phụ rẫy.
Người dùng vô danh