Khác biệt giữa các bản “Sergey Vadimovich Stepashin”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[http://www.VisaVisWorld.com/archive/56 Sergei Stepashin] tại talkshow ở [[Armen Oganesyan]] "[[Vis-a-Vis with the World]]" (tiếng Anh)
*[http://www.vizavi-s-mirom.ru/archive/38 Sergei Stepashin tại talkshow ở Armen Oganesyan "Vis-a-Vis with the World"] (tiếng Nga)
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
{{start box}}

Trình đơn chuyển hướng