Khác biệt giữa các bản “Cổ phần”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
{{cần biên tập|Tài chính}}
'''Cổ phần''' là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. [[Vốn điều lệ]] của [[công ty cổ phần]] được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là [[cổ đông]]. Cổ đông có thể là [[cá nhân]] hoặc [[tổ chức]]. Tùy theo loại cổ phần họ sở hữu mà có thể có tên gọi khác nhau.
 
Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.
 
== Các loại cổ phần ==
Theo pháp luật Việt nam hiện hành, cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 
51.048

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng