Khác biệt giữa các bản “Màu tích”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
(✓)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(✓)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Đỏ, lục và lam==
Trong QCD, màu của quark có thể nhận ba giá trị, gọi là đỏ, lục và lam. Phản quark cũng nhận ba giá trị tương ứng, gọi là phản đỏ, phản lục và phản lam (biểu diễn bằng màu lục lam, đỏ tươi và màu vàng). Các gluon là sự trộn của hai màu, như màu đỏ và phản lục, tạo nên màu tích của chúng. QCD nêu ra tám gluon là sự kết hợp của tám tổ hợp màu-phản màu khác nhau; xem ''[[Gluon#Tám gluon màu|Tám gluon màu]]''.
 
Hình sau minh họa [[hằng số cặp]] cho các hạt màu tích:
 
<gallery>
Image:Quark_Colours.png|Ba quark màu (đỏ, lục, lam) kết hợp lại tạo ra không màu
Image:Quark_Anticolours.png|Ba phản quark màu (phản đỏ, phản lục, phản lam) cũng tạo ra một tổ hợp không màu
</gallery>
 
<gallery>
Image:Quark_colourchange0.png|Một hadron với ba quark hóa trị (đỏ, lục, lam) trước khi xảy ra sự thay đổi màu
Image:Quark_colourchange1.png|Quark đỏ phát ra một gluon là tổ hợp của màu đỏ-phản lục (nó biến thành quark lục)
Image:Quark_colourchange2.png|Quark lục hấp thụ gluon màu đỏ-phản lục và trở thành màu đỏ; màu của hệ vẫn được bảo toàn
</gallery>
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng