Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hãng phát triển trò chơi điện tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Bên cạnh đó, phụ kiện như tai nghe có thể coi như là tai nghe của hãng thứ ba, nghĩa là công ty sản xuất tai nghe tách biệt với công ty sản xuất thiết bị máy tính và máy chơi game. Ví dụ, [[Turtle Beach]] là một hãng thứ 3 sản xuất tai nghe cho [[PlayStation 3]] và [[Xbox 360]].
 
[[en:ThirdVideo game development party]]
[[Thể loại:Trò chơi điện tử]]
[[Thể loại:Phát triển Video Game]]