Khác biệt giữa các bản “Niên biểu hóa học”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
 
; Năm 450 trước Công nguyên
: [[Empedocles]] khẳng định rằng vạn vật được tạo thành từ bốn yếu tố nguyên thủy: đất, nước, lửa và nước, theo đó hai [[Lực|trạng thái]] đối lập nhau, yêu và ghét, hay thông cảm và ghét bỏ hoạt động theo những yếu tố này, kết hợp và chia tách chúng thành các hình thức vô cùng đa dạng.<ref>{{cite web|last=Parry|first=Richard|title=Empedocles|work=Stanford Encyclopedia of Philosophy|publisher=Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University|date=2005-03-04|url=http://plato.stanford.edu/entries/empedocles/|accessdate=2007-03-11}}</ref>
: <ref>{{cite web|last=Parry|first=Richard|title=Empedocles|work=Stanford Encyclopedia of Philosophy|publisher=Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University|date=2005-03-04|url=http://plato.stanford.edu/entries/empedocles/|accessdate=2007-03-11}}</ref>
 
; Năm 440 trước Công nguyên
394

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng