Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Bảo hiểm Xã hội Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.
== Các chế độ bảo hiểm xã hội==
1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.
 
2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ: hưu trí; tử tuất.
8.946

lần sửa đổi