Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ways of Seeing”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|1
|08/01/1972
|Phần đầu tiên của loạt phim được gợi ý bởi những quan niệm của [[Walter Benjamin]] trong tiểu luận ''The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction'' (tạm dịch: ''Tác phẩm nghệ thuật trong thời đại nhân bản kỹ thuật).''
|-
|2
214

lần sửa đổi