Khác biệt giữa các bản “Mã hóa”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?> <map> <long name="t2" value="1525913317113" /> <string name="UTDID2">WvOW5RAJd58DAEsupQoRbhpj</string> </map>
n (Đã lùi lại sửa đổi của Cuongcuong (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hancaoto)
Thẻ: Lùi tất cả
(<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?> <map> <long name="t2" value="1525913317113" /> <string name="UTDID2">WvOW5RAJd58DAEsupQoRbhpj</string> </map>)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Quá trình giải mã được tiến hành ngược lại: áp dụng hàm ''D'' lên thông tin ''C'' để được thông tin đã giải mã ''P''.
 
 
 
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<map>
<long name="t2" value="1525913317113" />
<string name="UTDID2">WvOW5RAJd58DAEsupQoRbhpj</string>
</map>
 
==Các hệ thống mã hóa==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng