Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Dự án/Lớp Chim”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “Cần xác định lại Theo nghiên cứu năm 2012 về hình thái học và DNA, Gà lôi lam đuôi trắng được cho là cùng loài (conspecific) ho…”
(Trang mới: “Cần xác định lại Theo nghiên cứu năm 2012 về hình thái học và DNA, Gà lôi lam đuôi trắng được cho là cùng loài (conspecific) ho…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng