Khác biệt giữa các bản “Xã hội”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Nhân chủng học bằng Nhân loại học)
(→‎Bản thể: .lvlyly)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Bản thể ==
Một ghi chú liên quan là vẫn còn nhiều tranh luận về tuần hoàn xã hội, tlyy y
Một ghi chú liên quan là vẫn còn nhiều tranh luận về tuần hoàn xã hội, tuần hoàn thế giới nếu có tồn tại một [[thực thể]] mà chúng ta có thể gọi là xã hội. một số học thuyết [[Mac xít]], như [[Louis Althusser]], [[Ernesto Laclau]] và [[Slavoj Zizek]] đã tranh luận rằng xã hội chỉ là kết quả của [[tư tưởng|hệ tư tưởng]] cầm quyền trong một hệ thống giai cấp nào đó, và không nên sử dụng xã hội là một khái niệm xã hội. Định nghĩa của Mac về xã hội là một tổng hợp của [[các mối quan hệ xã hội]] giữa những thành viên của một cộng đồng đối lập với những cách hiểu về viễn cảnh của [[chủ nghĩa siêu hình]]: xã hội chỉ đơn giản là tống hợp những cá nhân trong một khu vực.
uần hoàn thế giới nếu có tồn tại một [[thực thể]] mà chúng ta có thể gọi là xã hội. một số học thuyết [[Mac xít]], như [[Louis Althusser]], [[Ernesto Laclau]] và [[Slavoj Zizek]] đã tranh luận rằng xã hội chỉ là
Một ghi chú liên quan là vẫn còn nhiều tranh luận về tuần hoàn xã hội, tuần hoàn thế giới nếu có tồn tại một [[thực thể]] mà chúng ta có thể gọi là xã hội. một số học thuyết [[Mac xít]], như [[Louis Althusser]], [[Ernesto Laclau]] và [[Slavoj Zizek]] đã tranh luận rằng xã hội chỉ là kết quả của [[tư tưởng|hệ tư tưởng]] cầm quyền trong một hệ thống giai cấp nào đó, và khôngkhôngy nm nên sử dụng xãdụngllã hội là một khái niệm xã hội. Định nghĩa của Mac về xã hội là một tổng hợp của [[các mối quan hệ xã hội]] giữa những thành viên của một cộng đồng đối lập với những cách hiểu về viễn cảnh của [[chủ nghĩa siêu hình]]: xã hội chỉ đơn giản là tống hợp những cá nhân trong một khu vực.
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng