Khác biệt giữa các bản “4Minute”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã lùi về phiên bản 39728048 bởi Nthuong780 (thảo luận): Bỏ các thông tin thừa, ko kiểm chứng. (TW)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi về phiên bản 39728048 bởi Nthuong780 (thảo luận): Bỏ các thông tin thừa, ko kiểm chứng. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
|-
! rowspan="2" width="100" |Thành viên!! colspan="3" width="200" |Tên khai sinh!! rowspan="2" width="200" |Ngày sinh
!rowspan="2" |Nơi sinh
!rowspan="2" |Vị trí trong nhóm
|-
!Latinh
|Nam Trí Hiền
|| 9 tháng 1 năm 1990 (28 tuổi)
|rowspan="2" |[[Seoul]], {{Hàn Quốc}}
|Trưởng nhóm, Hát phụ, Visual
|-
|'''[[Heo Ga-yoon|Gayoon]]''' <br /> || align="center" |Heo Ga-yoon
|Hứa Giai Duẫn
|| 18 tháng 5 năm 1990 (27 tuổi)
|Hát chính
|-
|'''[[Jeon Ji-yoon|Jiyoon]]''' <br /> || align="center" |Jeon Ji-yoon
|Toàn Trí Duẫn
|| 15 tháng 10 năm 1990 (26 tuổi)
|[[Suwon]], [[Gyeonggi-do]], {{Hàn Quốc}}
|Rap dẫn, Hát dẫn
|-
|'''[[HyunA]]''' <br /> || align="center" |Kim Hyeon-ah
|김현아
|Kim HuyềnHiền Nhi
|6 tháng 6 năm 1992 (25 tuổi)
|rowspan="2" |[[Seoul]], {{Hàn Quốc}}
|Nhảy chính, Rap chính, Hát phụ, Gương mặt đại diện
|-
|'''[[Kwon So-hyun|Sohyun]]''' <br /> || align="center" |Kwon So-hyeon
|Quyền Tố Hiền
|| 30 tháng 8 năm 1994 (23 tuổi)
|Nhảy dẫn, Rap phụ, Hát phụ, Maknae
|}
 

Trình đơn chuyển hướng