Khác biệt giữa các bản “Dân chủ tại Việt Nam”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
===Ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng===
Ngày 28 tháng 01 năm 2016, trả lời câu hỏi của AFP: "''Thưa Tổng Bí thư, ông có nghĩ rằng dưới sự tiếp tục lãnh đạo của ông và Bộ Chính trị, Việt Nam sẽ là đất nước giàu mạnh hơn và dân chủ hơn không?''", ôngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời: "''Tập thể lãnh đạo nhưng cũng cần đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân. Cái hay của chúng ta là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ở một số nước, nói dân chủ nhưng người đứng đầu quyết định hết, thế thì ai dân chủ hơn ai?''<ref>{{Chú thích web|url = http://www.baodanang.vn/channel/5399/201601/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-dai-hoi-bieu-thi-ro-tinh-than-dan-chu-doan-ket-2467061/|title = Đại hội biểu thị rõ tinh thần dân chủ, đoàn kết|publisher=báo Đà Nẵng|date = ngày 28 tháng 1 năm 2016}}</ref>}} Câu nói này được dịch từ bản tin tiếng Anh trên tờ The Japan Times: ''"Kể tên các nước này thật không xác đáng, nhưng ở các nước ấy, với danh nghĩa dân chủ, nhưng mọi quyết định đều nằm trong tay một người. Vậy thì, nơi nào dân chủ hơn?"''<ref>{{chú thích web|title=Communism better than democracy, says re-elected Vietnam party boss|url=https://www.japantimes.co.jp/news/2016/01/28/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/communism-better-democracy-says-re-elected-vietnam-party-boss/#.Wj4-Qt9l-Uk|publisher=The Japan Times|accessdate = ngày 23 tháng 12 năm 2017 |url lưu trữ=http://web.archive.org/web/20160610173943/http://www.japantimes.co.jp/news/2016/01/28/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/communism-better-democracy-says-re-elected-vietnam-party-boss/#.Wj4-jd9l-Ul|ngày lưu trữ=2016-06-10|language=tiếng Anh|quote=It is not proper to name them, but in a number of countries, in the name of democracy, all decisions are made by one person. So which is more democratic?}}</ref>}}
 
==Xem thêm==
604

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng