Khác biệt giữa các bản “Dân chủ tại Việt Nam”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Các hiệp định kinh tế giữa EU và ASEAN, mà trong đó Việt Nam là một thành viên, đều đặt vấn đề tôn trọng nhân quyền lên hàng đầu.<ref>{{chú thích web | url = http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/06/100620_hopmatdanchu_hannover.shtml | tiêu đề = Dân chủ Việt Nam nhìn từ Đức | author = | ngày = | ngày truy cập = 8 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
 
==Ý kiến của các chính nhânkhách nổi tiếng ==
===Ý kiến của ông Nguyễn Văn An ===
Nguyên chủ tịch quốc hội [[Nguyễn Văn An]] đã nhận định: "''Cách mạng dân tộc dân chủ [ở Việt Nam] chưa hoàn thành cơ bản,... mới làm được phần Cách mạng dân tộc, đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho dân tộc; còn phần Cách mạng dân chủ thì mới làm được một phần, mới đánh đổ vua chúa phong kiến, còn rất nhiều nội dung của Cách mạng dân chủ chưa làm được, đến tận ngày nay vẫn còn nhiều vấn đề về dân chủ... cũng chưa làm được.''" Ngoài ra, ông còn nói rằng "''người dân còn chưa được phúc quyết Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia thông qua trưng cầu dân ý''",.<ref>{{chú thích báo|title=Nguyên Chủ tịch Quốc hội khuyến nghị đổi mới hệ thống chính trị|publisher=TuầnViệtNam.net|date=ra ngày 08/12/2010}}</ref>
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị [[Trần Xuân Bách]] từng phát biểu: "''Dân chủ không phải là ban ơn, không phải là mở rộng dân chủ hay dân chủ mở rộng… Dân chủ là quyền của dân, với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban phát - do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh đạo kia. Thực chất của dân chủ là khơi thông trí tuệ của toàn dân tộc và đưa đất nước đi lên kịp thời đại...''".<ref>[http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6228&rb=0403 Chủ nghĩa xã hội thật sự là gì?] 0</ref>
 
Ông đã có nhiều bài viết và phát biểu theo hướng cổ vũ xu hướng đa nguyên, đa đảng khi trào lưu cải tổ do [[Mikhail Sergeyevich Gorbachyov|Gorbachov]] đưa ra đang lan tràn trong nhiều nước xã hội chủ nghĩa thời đó. Do đó, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (tháng 3 năm 1990), Trần Xuân Bách đã bị phê phán gay gắt và bị kỷ luật, phải ra khỏi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương nhưng không bị khai trừ khỏi Đảng.<ref name=bbc2>[http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/01/060104_buitintranxuanbach.shtml Ông Bùi Tín nói về Trần Xuân Bách], BBC, 04 Tháng 1 2006</ref>
 
===Ý kiến của ông Lê Hiếu Đằng===

Trình đơn chuyển hướng