Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
| region = {{ENG}} {{WAL}} {{VIE}} {{THA}} {{GUM}} {{BRA}} {{JPN}} {{GER}} {{CHN}} {{MYA}} {{BRU}} {{BHU}} {{SIN}} {{MAS}} {{TLS}} {{CAM}} {{LAO}}
| most successful club = [[Liverpool F.C.|Liverpool]] (8 lần)
| broadcasters = [[Sky Sports]]<br />[[Channel 5 (UK)|Channel 5]] (highlights only)
[[VTV]] (highlights only)
}}
 
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng