Khác biệt giữa các bản “Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
clean up
(clean up)
}}
 
'''Quân khu 7'''<ref>{{Chú thích web|url = http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZPJjptQEEW_pT_A4jHby8cMhsf4mDYIYzPbDB5w8_VxolakLLp7k6RqVdIp3XtLKiIlYiK95I-mym_NcMn7n3PKZQpE3lYgIVBDlwU6DSWNBhwAFvsCkhcgqlBjeBOAram-AKhhb-fSNID0d_sREbcJi8TBWmQ9dBh6rwf5aPctCSVO5AMxHahxKGV63DxxVAM5rs0jTy-JdTFaLcUKOj61xqHNQFmEIW2m7F4b64kJbVgM-u35GG-8bZSSc2GpJ5Oe68TwcXe21GEppMga9vHNzbW7YavKzZ6Vws9T6iDPZcVcomLXZOqdZ-42BXknoOLl7SMv-KQg-D5v-iey1UjuhWgSF4Y-rYr8B_DVSX8BX3hIXgD_qQuZIwIiBkzmt--jvnar1_Kefu2qd9SNBugAQF2GEe6t61EkkTxQYI2oq-SS_qwvgakDdHOcY-hhAQr9-X4SvhPk_7cg-88FbU0BuhEYrG-7FNiD_5wQM39d0CDSqh8Or6cPD8loSoMBZRg7y7SP14NvLVd4pPc2v_FgbdWbSqdrvk8ioyn6A7m_49yK-hQwSEYiNz_6qlS5VtjNW1XIKyQXGit5czkl9rt1gHEkPOlIaUHKZEtueh5TmgsiN-PD1WMAVyN9tqyyazeUAmxEZ1RWTLoa4S7B66RG_TZvjss8LQYew8sytdKUR6NXP6IyEZMkC7D79kYgbTifiPGMHybnaWv8u08_AFC0MlE!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|titletiêu đề = Giới thiệu chung về Quân khu 7}}</ref> trực thuộc [[Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Bộ Quốc phòng Việt Nam]] là một trong 7 quân khu của [[Quân đội nhân dân Việt Nam]] hiện nay có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội chiến đấu bảo vệ vùng [[Đông Nam Bộ (Việt Nam)|Đông Nam Bộ]] mở rộng.
 
== Lịch sử ==
* Ngày 10 tháng 12 năm 1945, thành lập Quân khu 7 bao gồm thành phố Sài Gòn và các tỉnh Gia Đinh, Chợ Lớn, Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một và Tây Ninh.<ref name=":0">{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/350/luc-luong-vu-trang-quan-khu-7/177277.html|titletiêu đề = Lực lượng vũ trang Quân khu 7}}</ref>
* Ngày nay Quân khu 7 gồm các tỉnh: [[Đồng Nai]], [[Bà Rịa - Vũng Tàu|Bà Rịa-Vũng Tàu]], [[Long An]], [[Tây Ninh]], [[Bình Dương]], [[Bình Phước]], [[Lâm Đồng]], [[Bình Thuận]] và [[thành phố Hồ Chí Minh]].
 
== Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam==
=== Tổ chức chung ===
Từ năm 2006 thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong Quân đội.<ref>{{Chú thích web|url = http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30110&cn_id=64621|titletiêu đề = Ngày 20 tháng 7 năm 2005, Bộ Chính trị (khoá IX) đã ra Nghị quyết 51/NQ-TW}}</ref> Tổ chức Đảng bộ [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] trong Quân khu 7 theo phân cấp như sau:
* Đảng bộ Quân khu 7 là cao nhất.
* Đảng bộ Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, các Sư đoàn, Lữ đoàn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (tương đương cấp Sư đoàn)
 
=== Đơn vị trực thuộc Quân khu ===
* '''[[Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh]]''' <ref>{{chúChú thích web | url = http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/37/37/137208/Default.aspx | tiêu đề = Đổi tên Bộ CHQS Thành phố Hồ Chí Minh thành Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh | authortác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 25 tháng 9 năm 2015 | nơi xuất bản = Quân đội nhân dân | ngôn ngữ = }}</ref>
* [[Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu]]
* [[Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương]]
* [[Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng]]
* [[Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An]]
* [[Sư đoàn 5, Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn bộ binh 5]]<ref>{{Chú thích web|url = http://baotayninh.vn/phap-luat-anqp/tu-lenh-quan-khu-7-kiem-tra-cong-tac-tai-su-doan-5-67452.html|titletiêu đề = Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác tại Sư đoàn 5}}</ref>
* [[Sư đoàn 302 Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn bộ binh 302]]<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/nhung-gio-giai-lao-bo-ich-o-trung-doan-88-su-doan-302/314946.html|titletiêu đề = Những giờ giải lao bổ ích ở Trung đoàn 88, Sư đoàn 302}}</ref>
* [[Sư đoàn Bộ binh 317, Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn bộ binh 317]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/su-doan-317-so-ket-5-nam-thuc-hien-phap-lenh-du-bi-dong-vien/270628.html|titletiêu đề = Sư đoàn 317 sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên}}</ref>
* [[Lữ đoàn 75 Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Pháo binh 75]]<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/bo-truong-quoc-phong-chuc-mung-lu-doan-phao-binh-75-quan-khu-7/330751.html|titletiêu đề = Bộ trưởng Quốc phòng chúc mừng Lữ đoàn Pháo binh 75, Quân khu 7}}</ref>
* [[Lữ đoàn 77 Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Phòng không 77]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/quan-khu-7-khai-mac-hoi-thi-trung-lu-doan-truong-chinh-uy-trung-lu-doan/308377.html|titletiêu đề = Quân khu 7: Khai mạc hội thi trung, lữ đoàn trưởng, chính ủy trung, lữ đoàn}}</ref>
* [[Lữ đoàn 25 Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Công binh 25]]<ref>{{Chú thích web|url = http://tapchiqptd.vn/zh/nghien-cuu-quan-triet-nghi-quyet/dang-bo-lu-doan-cong-binh-25-khac-phuc-khuyet-diem-theo-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xi/5042.html|titletiêu đề = Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 25 khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)}}</ref>
* [[Lữ đoàn 26 Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26]]<ref>{{Chú thích web|url = http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/bai-noi-bat/item/902-lu-doan-tang-thiet-giap-26-quan-khu-7-trong-chien-dich-ho-chi-minh-lich-su.html|titletiêu đề = Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 26 (Quân khu 7) trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử}}</ref>
* [[Lữ đoàn 23 Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Thông tin 23]]<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/photos/lu-doan-thong-tin-23-huan-luyen-sat-thuc-te/787.html|titletiêu đề = Lữ đoàn Thông tin 23: Huấn luyện sát thực tế}}</ref>
* Trường Quân sự quân khu 7<ref>{{Chú thích web|url = http://vov.vn/xa-hoi/luc-luong-vu-trang-quan-khu-7-tap-luyen-dieu-binh-ky-niem-304-396409.vov|titletiêu đề = Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tập luyện diễu binh kỷ niệm 30/4}}</ref>
* Trường Cao đẳng Nghề số 7<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/thanh-lap-truong-cao-dang-nghe-so-7/340856.html|titletiêu đề = Thành lập trường Cao đẳng nghề số 7}}</ref>
 
=== Đơn vị trực thuộc Cục ===
* Đoàn KTQP 778<ref>{{Chú thích web|url = http://baobinhphuoc.com.vn/Content/doan-kinh-te---quoc-phong-778-so-ket-hoat-dong-ket-nghia-40579|titletiêu đề = Đoàn Kinh tế - quốc phòng 778 sơ kết hoạt động kết nghĩa}}</ref>
* Tiểu đoàn Đặc công 60, Bộ Tham mưu<ref name=":1">{{Chú thích web|url = http://chungta.vn/tin-tuc/nguoi-fpt/nguoi-fpt-lam-dao-dien-chuong-trinh-van-nghe-quan-chung-chao-mung-dai-le-39165.html|titletiêu đề = Người FPT làm đạo diễn chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng Đại lễ}}</ref>
* Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Bộ Tham mưu
* Tiểu đoàn Trinh sát 47, Bộ Tham mưu<ref name=":1" />
* Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Tham mưu<ref name=":1" /><ref>{{Chú thích web|url = http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201503/ron-rang-hoi-trai-tong-quan-2373656/|titletiêu đề = Rộn ràng "Hội trại tòng quân"...}}</ref>
* Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh 10, Bộ Tham mưu
* Xưởng in Bản đồ, Bộ Tham mưu<ref>{{Chú thích web|url = http://sggp.org.vn/chinhtri/2010/12/245350/|titletiêu đề = Cảm ơn Đổi mới!}}</ref>
* Bảo tàng Quân khu 7, Cục Chính trị<ref>{{Chú thích web|url = http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vVXJcqNIEP0Wf4BCRbH6CGbfBAXFdiFALBIgYSEQiK9vecYzEe2Oti_drjxVxMt49V5mZW6TbbRNztntWGfjsT9n3ds9YVKZtxEnEDzYEaoMNNJ1SewBCATmAYgfgBeFVynWBIAzFRpovIrRs0uSgCd_zudUgnnkqyITBB6peMw23EZNTLEvV2uWJOT0pIE0wYD3wyqyTcZujkFsnxq08WwJXALN4mzWEgWGWMdg8vzBT85NouBsPh16tNektijPE3YcrePY2HW152rx59p25uSCj-X9ynGIz1hUK55DKWSr1ZGweFTTYo27yUzO90mAdUI-3CpIOEV-Tl1S7fSyedcJfnN48JXOf_M_AXzhc7hNPqVwiXfAZ6X4B_CJhvgBYH__SHbrv1Urtf0e8ZLmVYvrqMVwIevwtJuUJBUPfZMc8JRocVL03cELfWkxykiPhvWql5dAAJfnrDOCslyGs_d8R5uKjul7J8Bu2lVFFfWUbM5j4UCmuhyr1VarfpQU2-2puM-oAtFXvTY8XTo3VJtYY6d1F7IDaWWc7nXDzhhTymtdLEeW0mN_TqdxqqcWz92GPchtbdvOK7kYVyXWaPXuWPiw8303pBJ3v9jzEkqzQwfNlMZHP3885Uqn5UVXMcH0ZTVN8np74SOyKgmoeRd5w3YGm9J82dJ45p--MA_Sb-YBKvWa-6u2titqWBfYItJtaYJAgoQtpaGdy5pXyLbVvEAgYsIzw3kUedJqF9MvcqcIEBZ4Qc9eUfYVIfO3CZXdW5Pqvk57OxeCRwd-s0L2jxPq26Tu-vwx-II8JgWx1x5TyUuXvVV2kDqKpRH1ZtHB2UBj68Ja5W7SQNCnpCVPIbJiyDwzZ1fmuyEaUZOF0nHnytc9mGfg5Ja4v9yvA9eKHmYvLT2wkh8TYiByvpIrZCSVhLCpN7cjE5Ji4pDsyOdTfR_N1MzVbtBnpt8J1ywcF0Mv3HhqqViFoTKAaDitXU3UMCb3zM2VCQlpaGur_an8aOGHwYKoXywEi2n5eBnxsgMYQk90kI073bd3DzsZSEiE7WMK2Gvg-PgK_cL_z0KpKwzzK0L6uwmZv0344Rvw8LsVsn-cMHwsq0_3QDiU56Ictq8nfDNMBqlr9H-Uyu30HivPPz39AK03Ylo!/dl4/d5/L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh/|titletiêu đề = Bảo tàng Quân khu 7 (Bảo tàng LLVTND miền Đông Nam Bộ)}}</ref>
* Báo Quân khu 7, Cục Chính trị
* Xưởng in báo, Cục Chính trị
* [[Trung đoàn 657 Quân đội nhân dân Việt Nam|Trung đoàn Vận tải 657]], Cục Hậu cần<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/quan-khu-7-khong-co-xe-cho-qua-tai/310233.html|titletiêu đề = Quân khu 7: Không có xe chở quá tải}}</ref>
* Kho K60, Cục Hậu cần<ref>{{Chú thích web|url = http://www.quan2.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/default.aspx?Source=/tintuc&Category=An+ninh+-+qu%E1%BB%91c+ph%C3%B2ng&ItemID=4984&Mode=1|titletiêu đề = Chỉnh trang lại vỉa hè}}</ref>
* Kho Xăng VK102, Cục Hậu cần<ref>{{Chú thích web|url = http://sggp.org.vn/chinhtri/bodoicuho/2013/12/333990/|titletiêu đề = Kho xăng VK102 - Cục Hậu cần Quân khu 7 đảm bảo thông suốt, an toàn}}</ref>
* Bệnh viện Quân y 115, Cục Hậu cần<ref>{{Chú thích web|url = http://www.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?p_page_id=1753011&pers_id=1751929&folder_id=&item_id=8963537&p_details=1|titletiêu đề = Hé lộ nguyên nhân vụ 2 cha con bị cô gái cuồng sát}}</ref>
* Bệnh viện Quân y 7A, Cục Hậu cần<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/ky-thuat-cao-huong-toi-phat-trien-moi-cua-benh-vien-quan-y-7a/346293.html|titletiêu đề = “Kỹ thuật cao” hướng tới phát triển mới của Bệnh viện Quân y 7A}}</ref>
* Bệnh viện Quân y 7B, Cục Hậu cần<ref>{{Chú thích web|url = http://www.dnrtv.org.vn/news/tin-dia-phuong/phong-su/17657/quan-y-vien-7b-dia-chi-tin-cay-cua-nguoi-benh|titletiêu đề = Quân y viện 7B – địa chỉ tin cậy của người bệnh}}</ref>
* Kho K6, Cục Kỹ thuật<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/don-xuan-trong-nhung-can-nha-moi/346301.html|titletiêu đề = Đón xuân trong những căn nhà mới}}</ref>
* Kho K9, Cục Kỹ thuật<ref>{{Chú thích web|url = http://baobinhduong.vn/phu-giao-day-manh-phoi-hop-lam-cong-tac-dan-van-a103372.html|titletiêu đề = Phú Giáo: Đẩy mạnh phối hợp làm công tác dân vận}}</ref>
* Kho VK928, Cục Kỹ thuật<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/chu-dong-phong-chong-chay-no/294576.html|titletiêu đề = Chủ động phòng chống cháy nổ}}</ref>
* Xưởng Vũ khí OX1, Cục Kỹ thuật<ref>{{Chú thích web|url = http://www.sggp.org.vn/chinhtri/bodoicuho/2013/1/308788/|titletiêu đề = Kỹ sư mặc áo lính}}</ref>
* Xưởng Ô tô Z735, Cục Kỹ thuật<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/sang-tao-vuot-kho-bao-dam-tot-vu-khi-trang-bi/214421.html|titletiêu đề = Sáng tạo, vượt khó bảo đảm tốt vũ khí trang bị}}</ref>
* Kho K75, Cục Kỹ thuật
* Viện kiểm sát quân sự
|[[Thiếu tướng]] (2009)<br>[[Trung tướng]] (2012)
Thượng tướng (2016)
|Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh<ref>{{Chú thích web|url = http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bo-nhiem-2-thu-truong-thang-ham-nhieu-si-quan-2126753.html|titletiêu đề = Bổ nhiệm 2 thứ trưởng, thăng hàm nhiều sĩ quan}}</ref><br>Nguyên Phó Tư lệnh kiêm TMT Quân khu 7 (2009-2011)<br> [[Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam|Thứ trưởng Bộ Quốc phòng]] (2015-nay)
|
|-
(1963-?)
|2015-nay
|[[Thiếu tướng]] (2011)<br>[[Trung tướng]] (2015)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/xay-dung-llvt-quan-khu-7-vung-manh-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-trong-moi-tinh-huong/391223.html|titletiêu đề = Xây dựng LLVT Quân khu 7 vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống}}</ref>
|Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai<br>Nguyên Phó Tư lệnh kiêm TMT Quân khu 7(2011-2015)
|
* 1995-2000,[[Nguyễn Văn Bé (thiếu tướng)]] (nguyên Phó TMT QK7)
* 2000-2004, [[Lê Mạnh]], Thiếu tướng sau là Tư lệnh Quân khu 7
* 2004-2007, [[Trần Ngọc Thổ]], Thiếu tướng<ref>{{Chú thích web|url = http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=10005&cn_id=581821|titletiêu đề = Những ký ức không quên!}}</ref>
* 2007-2009, [[Triệu Xuân Hòa]], Trung tướng (2009), Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên
* 2009-2011, [[Trần Đơn]], Thiếu tướng, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7
* 2011-2015, [[Võ Minh Lương]], [[Thiếu tướng]] (2011)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.baotayninh.vn/phap-luat-anqp/btl-quan-khu-7-va-su-doan-5-hop-mat-voi-lanh-dao-tp-ho-chi-minh-va-tinh-tay-ninh-34696.html|titletiêu đề = BTL Quân khu 7 và Sư đoàn 5: Họp mặt với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh}}</ref>, hiện là Tư lệnh Quân khu 7 (2015-nay)
* 2015-nay, [[Lê Bửu Tuấn,]] [[Thiếu tướng]] (2014), nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, nguyên PTL-TMT bộ Tư Lệnh TPHCM<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baoquankhu7.vn/thieu-tuong-le-buu-tuan-pho-tu-lenh-tham-muu-truong-quan-khu-chuc-tet-tinh-binh-duong712440457?AspxAutoDetectCookieSupport=1|titletiêu đề=Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chúc tết tỉnh Bình Dương}}</ref>
 
===Phó Tư lệnh===
* 1976-1984, [[Lương Văn Nho]] (1916-1984), Thiếu tướng (1980)
* 1984-1994, [[Võ Minh Như]] (1926-), Thiếu tướng (1984) <ref>http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/vinh-quang-mot-doi-tran-mac/400172.html</ref>
* [[Bùi Cát Vũ]], Thiếu tướng<ref>{{Chú thích web|url = http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/200611/Chien-khu-d-mot-thoi-lung-layThieu-tuong-Bui-Cat-Vu-voi-nhung-ky-niem-nho-doi-o-chien-khu-d-2017557/|titletiêu đề = Thiếu tướng Bùi Cát Vũ với những kỷ niệm nhớ đời ở chiến khu Đ}}</ref>
* [[Nguyễn Văn Bứa]], [[Thiếu tướng]] (1974)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.sggp.org.vn/xahoi/nam2004/thang7/10968/|titletiêu đề = Có một vị tướng hào hoa lịch thiệp}}</ref>
* [[Trần Đình Cửu]] (1925-2002), [[Thiếu tướng]] (1980)
* [[Dương Tự Cẩm]], Thiếu tướng
* [[Trần Hải Phụng]], Thiếu tướng<ref>{{Chú thích web|url = http://phapluattp.vn/ho-so-phong-su/tran-hai-phung-tuong-chien-truong-do-thi-548258.html|titletiêu đề = Trần Hải Phụng - Tướng chiến trường đô thị}}</ref>
* [[Mai Văn Phúc]], Thiếu tướng (1990)
* [[Trần Văn Phúc]], Thiếu tướng
* [[Đặng Quang Long]], Thiếu tướng<ref>{{Chú thích web|url = http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?t=571|titletiêu đề = Hồi ký Thiếu tướng Đặng Quang Long - Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7}}</ref>
* 2000-2007, [[Nguyễn Văn Bé]], Thiếu tướng<ref>{{Chú thích web|url = http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-1634-QD-TTg-Thieu-tuong-Nguyen-Van-Be-Pho-Tu-lenh-Quan-khu-7-Bo-Quoc-phong-nghi-huu-vb16113t17.aspx|titletiêu đề = THIẾU TƯỚNG NGUYỄN VĂN BÉ, PHÓ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 BỘ QUỐC PHÒNG NGHỈ HƯU}}</ref>
* 2005-2010, [[Lê Minh Thắng]], Thiếu tướng nguyên Tư lệnh [[Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh]] (2001-2005)
* 2008-2013, [[Phùng Thế Quảng]] (sinh 1953), Thiếu tướng (2008), nguyên Cục trưởng [[Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Cục Kinh tế]]<ref>{{Chú thích web|url = http://vov.vn/xa-hoi/quan-khu-7-chuc-mung-co-quan-thuong-tru-dai-tnvn-267250.vov|titletiêu đề = Quân khu 7 chúc mừng Cơ quan thường trú Đài TNVN}}</ref>
* 2010-2017, [[Phan Tấn Tài]], Thiếu tướng (2008), nguyên Tư lệnh [[Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.sggp.org.vn/chinhtri/nhansumoi/2010/4/223927/|titletiêu đề = Bổ nhiệm Thiếu tướng Phan Tấn Tài giữ chức Phó Tư lệnh QK7, Bộ Quốc phòng}}</ref>(2005-2010)
* 2009-2017, [[Ngô Ngọc Bình]] (sinh 1957), Thiếu tướng (2009)<ref>{{Chú thích web|url=http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/quan-ham-cap-duoi-bang-cap-tren-chi-huy-the-nao-duoc_t114c67n81598|titletiêu đề=Quân hàm cấp dưới bằng cấp trên chỉ huy thế nào được!}}</ref> nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Phước (2007-2009)
* 2014-2017, [[Văn Công Danh]], Thiếu tướng (2011), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Dương<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/ban-giao-cong-tac-chi-huy-truong-bo-chqs-tinh-binh-duong/317315.html|titletiêu đề = Bàn giao công tác Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Dương}}</ref>
* 2017-nay, [[Du Trường Giang]], Thiếu tướng (2017), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng(2014-2017)<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baoquankhu7.vn/ban-giao-chuc-vu-pho-tu-lenh-quan-khu-7-1881700925|titletiêu đề=Bàn giao chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7}}</ref>
* 2017-nay, Nguyễn Văn Nam, Thiếu tướng (2017) nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai(2011-2016) Phó TMT QK7(2016-2017)
*2018-nay, Võ Văn Thi, Thiếu tướng(2018), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, Phó TMT QK7(2016-2018)
 
=== Phó Chính ủy ===
* 2007-2010, [[Nguyễn Văn Chương]], Thiếu tướng (2007)<ref>{{Chú thích web|url = http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=390&mode=detail&document_id=21436|titletiêu đề = Về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, giữ chức
 
Phó Chính ủy Quân khu 7, Bộ Quốc phòng}}</ref>
* 2010-15, [[Trần Văn Hùng]], Thiếu tướng (2009), nguyên Chính ủy [[Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2015/3/378173/|titletiêu đề = Khối Quân sự địa phương trên địa bàn Quân khu 7 ký kết giao ước thi đua năm 2015 - See more at: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2015/3/378173/#sthash.CfDOoTqY.dpuf}}</ref>
* 2015-nay, [[Nguyễn Minh Hoàng]], Thiếu tướng<ref>{{Chú thích web|url = http://binhthuan.gov.vn/wps/portal/binhthuan/chinhquyen/tintuc/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gfDxcLQ2MDQ09_Xy9XA0f3ED8nswB3Y7MgA_2CbEdFAE5tqDc!/?PC_7_LHD81301I88JE0A8GTO2061KH5_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/bt_vi/bt_noi_dung/tin_tuc/tin_cq/ec5d74004b797082ae4cfe7356a38ded&cur_id=ec5d74004b797082ae4cfe7356a38ded}}</ref>, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7
 
== Các chỉ huy là sĩ quan có quân hàm cấp tướng ==
* [[Nguyễn Văn Trăm]], Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 7(2008-2013), nay là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước<ref>{{Chú thích web|url = http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bi-nh-phuo-c-co-chu-tich-moi-2651969.html|titletiêu đề = Bình Phước có chủ tịch mới}}</ref>(2013-nay)
* [[Võ Văn Cổ]], [[Thiếu tướng]], Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7<ref>{{Chú thích web|url = http://vtc.vn/cuu-chien-binh-tphcm-tham-nguoi-rung-o-binh-phuoc.2.548510.htm|titletiêu đề = Cựu chiến binh TP.HCM thăm 'người rừng' ở Bình Phước}}</ref>, nguyên Sư Trưởng Sư đoàn 5.
* [[Lê Minh Quang]], [[Thiếu tướng]], Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7<ref>{{Chú thích web|url = http://www.baobinhphuoc.com.vn/Content/pho-tham-muu-truong-quan-khu-7-kiem-tra-cong-tac-quoc-phong-tai-huyen-bu-gia-map-34381|titletiêu đề = Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 kiểm tra công tác quốc phòng tại huyện Bù Gia Mập}}</ref>
* [[Võ Minh Trí (quân đội)|Võ Minh Trí]], [[Thiếu tướng]], Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7<ref>{{Chú thích web|url = http://nld.com.vn/xa-hoi/quan-doi-cong-an-tran-ap-toi-pham-2013010910163118.htm|titletiêu đề = Quân đội - công an trấn áp tội phạm}}</ref>
* [[Nguyễn Thanh Hiền]], [[Thiếu tướng]], Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7
* [[Nguyễn Gia Hòa]], Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 7<ref>{{Chú thích web|url = http://www.baotayninh.vn/chinh-tri/trang-bang-hop-mat-ky-niem-69-nam-hoi-the-rung-rong-68613.html|titletiêu đề = Trảng Bàng: Họp mặt kỷ niệm 69 năm Hội thề Rừng Rong}}</ref>(2013-2018)
* [[Nguyễn Minh Hoàng]], Thiếu tướng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 7<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/tham-va-tang-qua-cu-to-dinh-cam/333426.html|titletiêu đề = Thăm và tặng quà cụ Tô Đình Cắm}}</ref>, Phó Chính ủy QK7(2015-nay)
* [[Trần Hữu Tài]], Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 7<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/cac-khoi-thi-dua-tong-ket-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-2014/338930.html|titletiêu đề = Các khối thi đua tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng 2014}}</ref>
* [[Võ Quyết Chiến]], Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 7(2015-nay), nguyên Chính ủy [[Binh đoàn 16 Quân đội nhân dân Việt Nam]]
 

Trình đơn chuyển hướng